Google vertaling: 
spacer

Veiligheid

MediaVision heeft veel interactieve instructies over veilig werken gemaakt.

eX:plain heeft de opgebouwde expertise en activiteit overgenomen.


gdp
Ammoniak
Deze training behandelt de risico's van het werken in Ammoniak-installatie. De cursus bestaat uit drie praktijksituaties. In elke praktijksituatie vindt er een incident met ammoniak plaats.

koude keten
Centrales
In het onderdeel Algemene Veiligheid worden de algemeen geldende veiligheidsregels behandeld (veiligheidsbewustwording). In 'Werkvergunning' wordt met een 3d-animatie het verband gelegd tussen efficiënt werken èn veilig werken. Een videoreportage geeft een kijkje in de praktijk.

gmpx
Dangerous Goods
Deze training is een spel met per level een training en een game. Training: informatie over veilig opslaan, afwikkelen en verzending van gevaarlijke goederen per vliegtuig. Game: hierbij wordt duidelijk of je genoeg getraind hebt; je moet nu zèlf labels herkennen, een pallet opbouwen, plaatsen zoeken in de opslag loodsen en zelfstandig handelen tijdens een alarmsituatie.
gmp
Gasunie
Het programma is gegoten in de vorm van een bedrijfsjournaal. Een jubilerende bedrijfsarts wordt geïnterviewd. Tijdens het interview laat de arts eigen opnamen van gevaarlijke situaties zien. Kritische vragen worden gezet bij het onveilige gedrag van veel mensen, terwijl de regels en middelen toch aan de modernste eisen voldoen.
gmpx
IVV
Het basisprincipe voor veilig werken is het leren herkennen van onveilige situaties en het juist reageren hierop. Daarom toont de cursus Interactieve Video Veiligheid onveilige praktijksituaties waarbij ingegrepen moet worden.
gmp
Lyondell
In informele sfeer zijn medewerkers van Lyondell aan het woord over veilig werken. In hun eigen werkomgeving delen ze hun mening en ervaringen met je. De informatie geldt specifiek voor Lyondell. Voor de kijker: herkenning en realistische situaties. Een stap verder dan de Deltalinqs/EBB video.

gmpx
Offshore
In een spectaculaire interactieve speelfilm met veel incidenten, spanning en intriges wordt een dramatisch beeld geschetst over het leven op een Noordzee-produktieplatform. De cursist moet alert blijven en reageren op onveilige situaties. De veiligheidsaspecten worden nader bestudeerd.
gmpx
Oog & Oor
Tijdens de training bekijken de cursisten drie korte videofragmenten (toolboxmeeting, ongeval en observatie). Na elk fragment beantwoorden de cursisten meningsvragen, die op vragenkaartjes staan. De meningen worden onderling bediscussieërd. Daarna toont de video de leerpunten.
gmp
Solvay
Dynamisch vormgegeven combinatie van bedrijfspresentatie en veiligheidsinstructie met behulp van 3-D animatie en gefilmde beelden. Gericht op kennis van de belangrijkste veiligheidsvoorschriften.
gmp
Veiligheid te koop
Instructie over de veiligheidsvoorschriften van enige Unilever-bedrijven.
gmpx
Vils
Instructie over de veiligheidsrichtlijnen die binnen energiecentrales gelden voor het werken bij laagspanningsinstallaties.
gmp
Visie +
Het vernieuwde programma Visie Plus als opvolger van het succesvolle Visie op Veilig blijft een interactief instructieprogramma dat vooral over 'veilig werken' in de farmaceutische industrie gaat.
gmp
Welkom aan boord
Een verfrissende en speelse animatie leidt je rond op een productieplatform van Petro Canada Netherlands. Waarvoor dient het platform? Wie werken er op het platform? Waar zit wat? Wat draagt bij aan een veilig en aangenaam verblijf aan boord? Wat wordt er van jou verwacht? Zowel voor het Hanze platform als voor de De Ruyter is een video gemaakt.
GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
 
 

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl