Google vertaling: 
spacer

GMP R
gmp

Doel 7 nieuwe interactieve GMP-cursussen in één pakket
  Het GMP-lespakket bevat 7 cursussen die onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden.
Thema's Cursus 1: Waarom GMP?
 • Belang van GMP
 • Verontreiniging
 • Beschadiging
 • Verwisseling
 • Micro-organismen
 • Desinfectie
 • Procedures
 • Controles
 • Toets
Cursus 2: Validatie
 • URS
 • IQ, OQ, PQ
 • Validatieteam
 • Training
 • Documentatie
 • Change Control
 • Hervalidatie
 • Toets
Cursus 3: Change Control
 • Veranderingen
 • State of Control
 • Testen
 • Validatie
 • Documentatie
 • Change Control procedure
 • Toets
Cursus 4: Afwijkingen
 • Procedures
 • Batchrecord
 • Noteren
 • Kritisch zijn
 • Dubbele controle
 • Rapporteren
 • Toets
Cursus 5: Onderhoud
 • Validatie
 • Veranderingen
 • Procedures
 • Aan- en afmelden
 • Kleding
 • Documentatie
 • Schrijffouten
 • Controle
 • Toets
Cursus 6: Schoonmaken
 • Procedure
 • Kruiscontaminatie
 • Volgorde
 • Sop verversen
 • Kleding
 • Productie
 • Opruimen en afvoeren
 • Handen wassen
 • Toets
Cursus 7: Administratie
 • Documentatie
 • Locken
 • Wachtwoorden
 • Controle
 • Audit trail
 • Veranderingen (IT)
 • Updates (IT)
 • Toets
Didaktiek

GMP-R is een nieuwe interactieve training voor de farmaceutische industrie over GMP. In de cursus worden belangrijke GMP thema's als validatie, het belang van GMP, Change Control, afwijkingen, onderhoud, schoonmaken en administratie behandeld. De cursus kan zowel voor nieuwe medewerkers gebruikt worden als voor ervaren medewerkers.

In het kort bevat GMP-R:
 • nieuw lesmateriaal voor degenen die GMP-1, GMP-2 en Microleven al kennen
 • materiaal voor zowel zelfstudie als voor groepssessies
 • een koppeling van modules voor specifieke doelgroepen
 • extra aandacht voor validatie, change control en documentatie
 • meer dramatische elementen
 • kennisopfrissing maar ook verdieping

Toets Er zijn 10 toetsvragen per cursus. Bij het volgen van meerdere cursussen krijgt de cursist in totaal ongeveer 15 toetsvragen.
Doelgroep Iedereen die GMP-1, GMP-2 of Microleven heeft gevolgd (alle modules), onderhoudsmedewerkers (module 'Waarom GMP' en 'Onderhoud'), schoonmakers (module 'Waarom GMP' en 'Schoonmaken'), kantoorpersoneel (module 'Waarom GMP' en 'Administratie').
Branche Farmaceutische industrie.
Leerroute Ja, per doelgroep wordt een aparte leerroute vastgelegd waarin verschillende thema’s kunnen worden behandeld.
Documen-tatie Ja, de geregistreerde cursistengegevens voldoen aan de eisen van de gezondheidsinspectie, waaronder de FDA. Bovendien kunnen statistische analyses worden gemaakt van het gebruik en de effectiviteit van de cursus.
Ook een deelnemerscertificaat kan worden afgedrukt.
Editor Ja, met de editor kunnen teksten worden aangepast en kan het programma volledig worden aangepast aan de bedrijfsspecifieke omstandigheden.
Talen Nederlands, Duits, Engels en Deens.
Studietijd +/- 3 uur (afhankelijk van het aantal te volgen cursussen).
GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
Play Stop

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl