Google vertaling: 
spacer

FAQ GMP-X
(Frequently Asked Questions en mogelijke problemen die u kunt tegenkomen)

 

Is GMP-X alleen geschikt voor GMP-cursussen?

 • Nee, GMP-X is een leerplatform voor alle e-learning-cursussen. U kunt zelf cursussen maken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om bestaande Powerpoint-presentaties in GMP-X zetten en er vragen bij maken.

Kunt u ook werkinstructies of SOPs in GMP-X zetten?
 • Ja, u kunt PDF-bestanden laden. Daar kan een knop “gelezen” aan worden toegevoegd. Als een medewerker een bepaalde werkinstructie moet lezen, krijgt hij met GMP-X automatisch een e-mail met het verzoek de werkinstructie te lezen. In het registratiesysteem van GMP-X staat dan of deze medewerker de instructie wel/niet gelezen heeft.

Kunt u ook klassikale cursussen registreren?
 • Ja, u kunt ook klassikale cursussen met GMP-X maken. De gebruikte Powerpoint-presentatie kan eraan worden gekoppeld. De ingevoerde klassikale cursus hoeft niet via GMP-X klassikaal te worden gevolgd en kan zonder internet worden gegeven.
  De deelnemers aan deze klassikale cursus kunt u van tevoren of na afloop invoeren.

Zijn er technische beperkingen aan GMP-X?

 • Ja, want het is nodig dat u beschikt over een breedband-internetverbinding. Alle bestanden met filmpjes, Powerpoint-presentaties, PDF's, Wordbestanden, Excelbestanden enz. staan op de webserver van MediaVision. Als er geen snelle internet-verbinding is, kost het laden van deze bestanden zichtbaar tijd.
  Verder is Internet Explorer 6 of een nieuwere versie nodig. Ook heeft u Microsoft MediaPlayer versie 9 of 10 nodig om de filmpjes goed te kunnen afspelen.

Kunt u een proefabonnement krijgen?

Kunnen cursistengegevens van GMP-X in een ander personeelssysteem worden gezet?
 • Ja, dat kan. Gegevens van cursisten en hun cursusresultaten kunnen worden geëxporteerd, bijvoorbeeld naar een Excel-bestand.
  Mocht u bijzondere wensen hebben, dan staan onze programmeurs klaar om een speciale oplossing te programmeren. Vaak kosten die aanpassingen niets extra.

Hoelang worden de cursistengegevens bewaard?

 • Als u zelf regelmatig de gegevens exporteert, hangt het van uzelf af. Wij bewaren de gegevens tot een jaar na afloop van het abonnement.

Wordt GMP-X regelmatig geupdate?
 • Ja. De abonneehouders ontvangen van tevoren een e-mail daarover.
  Het systeem wordt voortdurend verbeterd. Doordat de software op een webserver staat, vinden de updates heel efficiënt plaats. De cursist merkt er niets van. De beheerder ziet dat GMP-X steeds met z’n tijd meegaat.

Als een cursist een kwartier traint, wordt er dan een uur afgerekend?
 • Nee, er op basis van gebruikte secondes afgerekend. Deze secondes worden omgerekend naar uren of delen van uren.

Hoe worden de toegangscodes gemaakt?
 • Toegangscodes worden automatisch door GMP-X aangemaakt en verzonden naar de e-mailadressen die de beheerder heeft aangemaakt.

Kunt u een cursist een maximumtijd voor een cursus geven?
 • Ja, u kunt instellen hoeveel tijd een cursist maximaal een cursus mag volgen.

GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
 
 

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl