Google vertaling: 
spacer

GMP 2 - GMP cursus voor gevorderden
gmp

Doel Verdieping van de kennis over GMP.
Quote 'Nu besef je pas hoeveel er komt kijken bij GMP.'
Jens de Jong, teamleider Astellas.
Thema's Cases:
 • Medicijnen in verkeerde verpakking (oefening)
 • Gebroken flacons tijdens transport
  - Ingangscontrole
  - Klachtenbehandeling
 • Ontbrekende tabletten in verpakking
  - Controles bij opstarten
  - Noteren van afwijkingen
 • Verlopen houdbaarheidsdatum
  - Klaarmaken en bewaren van documenten
  - Instructie aan medewerkers
 • Afwijkend gehalte in vriesdroogpreparaat
  - Wijzigingen in documenten
  - Protocollen en voorschriften
 • Metaalschilfers in een zalf
  - Contaminatie
  - Melden van afwijkingen
 • Een afwijkend temperatuurverloop in autoclaaf
  - Validatie
  - Kalibratie
  - Microbiële contaminatie
 • Plotselinge deeltjestoename in schone ruimte
  - Monitoring van deeltjes
  - Onderhoud en reparatie
 • Gecontamineerde bouillon tijdens validatie
  - Monitoring van het proces
  - Hygiëne en omkleedprocedures
  - Schoonmaken in steriele ruimten
 • Gecontamineerd watermonster
  - Desinfectie en sterilisatie
  - Ontwerp en constructie van apparatuur
  - Hervalidatie
  - Monitoring van water
 • Waarschuwing van de inspectie
  - Gedrag tijdens inspecties
  - Kwaliteitsbewaking
 • Verkeerde tablet in pot
  - Line-clearance
  - Aantallenverantwoording
 • Eén van twee containers is gecontamineerd
  - Goederenontvangst
  - Labeling
 • Afwijkende zuurgraad bij in-proces-controle
  - Kruiscontaminatie in labs
  - In-proces-controles
 • Afwijkende analyseresultaten in net gevalideerd proces
  - Validatie en kalibratie
  - Communicatie
  - Logboek

Didaktiek De cursus is een vervolg op GMP-1.
De cursus bestaat uit 15 afzonderlijk te bestuderen cases. In elke case wordt een incident beschreven, zoals een verwisseling, een beschadiging of een contaminatie.
Aan de hand van een checklist probeert de cursist de oorzaak (één of meer GMP-fouten) te achterhalen. Daarbij krijgt de cursist toegang tot extra videobeelden en documenten, waar de fouten in verborgen kunnen zitten. Na elke case volgt een instructie over de GMP-regels die waren overtreden.
Tot slot volgt een toets. De cursus wordt vaak door twee of meer cursisten tegelijkertijd gevolgd.
Toets Ja, per case een toets uit een bestand van 300 vragen.
Doelgroep Ervaren operators, teamleiders en QC-medewerkers.
Branche Farmaceutische industrie.
Leerroute Ja, per cursist kan een selectie uit de 15 verschillende cases worden gemaakt.
Documen-tatie Ja, de geregistreerde cursistengegevens worden zeer gedetailleerd weergegeven. Talrijke statistieken over het gebruik en de scores kunnen worden opgevraagd. Ook is er een vraaganalyse. Een deelnemerscertificaat met bedrijfslogo kan worden afgedrukt.
Editor Ja, met de editor kunnen teksten worden aangepast en kan het programma volledig worden aangepast aan de bedrijfsspecifieke omstandigheden.
Talen Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans.
Studietijd 6 tot 8 uur (advies: maximaal 3 cases per sessie).
GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
Play Stop

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl