Google vertaling: 
spacer
Inkomende goederen (GDP3) gmp

Doel Informatie en inzicht verschaffen over hoe Inkomende goederen in de farmaceutische industrie veilig en verantwoord afgehandeld moeten worden.
Quote "Het zit goed in elkaar en de inhoud wordt als heel goed beoordeeld."
Eric Ligtenberg, Solvay Pharmaceuticals.
Thema's
  • controle bij binnenkomst
  • beschadigingen, afwijkende situaties
  • omgang met bijzondere producten (koelproducten,
  • gevaarlijke stoffen en opiumwetmiddelen)
  • gegevensinvoer
  • retourzendingen en recall

Didaktiek

De cursus Inkomende goederen is anders dan anders. De cursist heeft namelijk invloed op de te volgen leerroute. Daardoor kunnen de situaties en vragen per cursist verschillen. Toch krijgt elke cursist uiteindelijk dezelfde informatie zodat de leerdoelen worden gehaald en elke cursist de toets met succes zou moeten kunnen afleggen.

De cursist belandt bij deze cursus in diverse situaties waarin een keuze moet worden gemaakt.
De mogelijke antwoorden kunnen allemaal goed zijn. De cursist moet de mogelijkheid kiezen waar deze in werkelijkheid ook voor zou kiezen of die het meest logisch klinkt.
De keuzes bepalen welke route de cursist volgt, oftewel in welke situatie hij of zij terecht komt.

Bij de meeste vragen krijgt de cursist extra informatie die nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden. Hierdoor moet de cursist zelf gaan beredeneren wat de beste oplossing in een situatie is. De informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit statements van medewerkers van het bedrijf of uit documenten met infomatie.
De extra informatie kan ook stof tot nadenken bevatten. Dergelijke informatie zegt niets over het juiste antwoord/de mogelijke antwoorden, maar is bedoeld om de cursist aan het denken te zetten.

In sommige situaties staat de knop ‘raadpleeg de leidinggevende’ op het scherm. Hierop moet de cursist klikken wanneer hij of zij denkt dat een situatie gemeld moet worden. De leidinggevende laat vervolgens weten of hij het nuttig vond dat hij benaderd werd.
Toets Ja. Aan het eind van de training volgt een toets.
Doelgroep Medewerkers Inkomende goederen en chauffeurs (zowel voor de farmaceutische groothandel als voor farmaceutische productiebedrijven).
Branche Farmaceutische industrie.
Leerroute Voor elke doelgroep is een aparte module: farma bedrijven, groothandel en chauffeurs. Binnen een module volgt de cursist een bepaalde route, afhankelijk van de keuzes die hij of zij maakt.
Documen-tatie Ja.
De geregistreerde cursistengegevens worden gedetailleerd weergegeven. Talrijke statistieken over het gebruik en de scores kunnen worden opgevraagd. Ook is er een vraaganalyse. Een deelnemerscertificaat met bedrijfslogo kan worden afgedrukt.
Editor Ja, met de editor kunnen teksten worden aangepast aan de eigen bedrijfsspecifieke omstandigheden.
Talen Nederlands.
Studietijd 30-45 minuten.
GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
Play Stop

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl