Google vertaling: 
spacer

GMP R
Cursus 1 "Waarom GMP?"
gmp

  Het GMP-lespakket bevat 7 cursussen die onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden. "Waarom GMP" is cursus 1.
Thema's Cursus 1: Waarom GMP?
 • Enkele nieuwsberichten berrichten over GMP-incidenten, waarin betroffenen de nadelige gevolgen beschrijven.
 • Belang van GMP
 • Verontreiniging
 • Beschadiging
 • Verwisseling
 • Micro-organismen
 • Desinfectie
 • Procedures
 • Controles
 • Toets

Didaktiek

GMP-R is een nieuwe interactieve training voor de farmaceutische industrie over GMP. In de cursus worden belangrijke GMP thema's als validatie, het belang van GMP, Change Control, afwijkingen, onderhoud, schoonmaken en administratie behandeld. De cursus kan zowel voor nieuwe medewerkers gebruikt worden als voor ervaren medewerkers.

In het kort bevat GMP-R:

 • nieuw lesmateriaal voor degenen die GMP-1, GMP-2 en Microleven al kennen
 • materiaal voor zowel zelfstudie als voor groepssessies
 • een koppeling van modules voor specifieke doelgroepen
 • extra aandacht voor validatie, change control en documentatie
 • meer dramatische elementen
 • kennisopfrissing maar ook verdieping

Toets

Er zijn drie varianten van deze cursus:
- 3 incidenten
- 5 vragen over elk incident
Optioneel: - GMP-opfriscursus met 10 vragen en video-feedback.

De strekking van de 3 versies van de GMP vragen is gelijk.


Doelgroep
 • Iedereen die GMP-1, GMP-2 of Microleven heeft gevolgd
 • Onderhoudslieden
 • Schoonmakers
 • kantoorpersoneel

Branche Farmaceutische industrie.
Leerroute Ja, per doelgroep wordt een aparte leerroute vastgelegd waarin verschillende thema’s kunnen worden behandeld.
Documen-tatie Ja, de geregistreerde cursistengegevens voldoen aan de eisen van de gezondheidsinspectie, waaronder de FDA. Bovendien kunnen statistische analyses worden gemaakt van het gebruik en de effectiviteit van de cursus.
Ook een deelnemerscertificaat kan worden afgedrukt.
Editor Ja, met de editor kunnen teksten worden aangepast en kan het programma volledig worden aangepast aan de bedrijfsspecifieke omstandigheden.
Talen Nederlands, Duits, Engels en Deens.
Studietijd +/- 30 minuten voor de cursus "Waarom GMP?" (afhankelijk van het aantal te volgen cursussen).
GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
Play Stop

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl