Google vertaling: 
spacer

GMP Plus - Een GMP training gericht op houding & gedrag

Vervolgcursus die volledig gericht is op de juiste GMP bewuste houding & gedrag.
gmp

Doel De 10 GMP-Vuistregels altijd toepassen.
Quote 'GMP is vooral een zaak van houding en daar gaat het in deze cursus om.'
Luc van den Broek, Janssen Pharmaceutica.
Thema's Module 1:
De 10 GMP-vuistregels (= GMP+):
 • Volg de procedures, maar wees kritisch
 • Werk stap voor stap
 • Rapporteer correct en meteen
 • Neem de tijd
 • Werk geconcentreerd
 • Kijk uit je doppen en wees alert
 • Overleg als er iets niet deugt
 • Controleer dubbel
 • Bescherm het product
 • Bescherm jezelf en je collega's
Module 2:
20 praktijkgevallen:
 • Gebruik van bijna verlopen analysevloeistof
 • Centrifuge leeg maken bij zeer warm weer
 • Monster nemen na wijziging procedure
 • Reactor vullen en controleproblemen
 • Overpompen vloeistof na vage instructie
 • Hindering bij invullen proceswaarden
 • Miscommunicatie bij dienstoverdracht
 • Haast bij ketelreiniging
 • Bewaren van productiehulpmiddelen
 • Aantallenverantwoording bij etikettering
 • Ontdekken van lekkage
 • Morsen tijdens afvullen
 • Misverstanden bij zoutzuurtoevoeging
 • Omgaan met afwijkingen in koeling
 • Reinheidscontrole
 • Opruimen van gemorste grondstof
 • Boven elkaar werken
 • Kledingsvoorschriften in afvulruimtes
 • Contaminatie met grondstoffen
 • Omgaan met open grondstoffen
Voorts bevat de cursus alle basisregels van GMP.
Module 3:
Toets.
Didaktiek Deze cursus is een vervolg op GMP Bulk en is volledig in overeenstemming met Q7A.

Iedereen moet de 10 GMP-vuistregels kennen, want hiermee voorkom je het maken van fouten bij GMP.
Houd je aan GMP+ en je houdt je automatisch aan GMP.

In module 1 worden de 10 vuistregels uitgelegd.

In module 2 heeft de cursist de keuze uit 20 praktijkgevallen. Elk praktijkgeval heeft betrekking op een overtreding van een GMP-regel. De cursist spoort de fout op. Bovendien bepaalt hij de oorzaak van de fout. Dan beoordeelt hij welke vuistregels beter toegepast moeten worden. Daarna ziet hij het vervolg van het praktijkgeval; hierin zit een andere fout verwerkt die de cursist ook moet vinden. Vervolgens beantwoordt hij vragen over het juiste GMP-handelen.
Tot slot ziet hij de juiste GMP-handeling.

Module 3 bevat een toets.

De cursus kan individueel worden gevolgd, maar is ook erg geschikt om in groepsverband onder leiding van een supervisor in te zetten.

Er zijn ook posters en kaarten van de vuistregels beschikbaar waar bijvoorbeeld een GMP bewustzijnscampagne mee gevoerd kan worden.
Toets Ja. Er worden alleen toetsvragen gesteld over de onderwerpen die de cursist heeft gezien.
Doelgroep Medewerkers op uitvoerend niveau, eerste-lijnsmanagement en laboratoriummedewerkers.
Branche Farmaceutische industrie; productiebedrijven die onder Q7A moeten werken.
Leerroute Ja, de geregistreerde cursistengegevens worden zeer gedetailleerd weergegeven. Talrijke statistieken over het gebruik en de scores kunnen worden opgevraagd. Ook is er een vraaganalyse. Een deelnemerscertificaat met bedrijfslogo kan worden afgedrukt.
Documen-tatie Ja, de geregistreerde cursistengegevens voldoen aan de eisen van de gezondheidsinspectie, waaronder de FDA. Bovendien kunnen statistische analyses worden gemaakt van het gebruik en de effectiviteit van de cursus.
Ook een deelnemerscertificaat kan worden afgedrukt.
Editor Ja, met de editor kunnen teksten worden aangepast en kan het programma volledig worden aangepast aan de bedrijfsspecifieke omstandigheden.
Talen Nederlands, Duits, Engels en Spaans.
Studietijd 3 tot 4 uur (advies: maximaal een uur per sessie).
GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
Play Stop

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl