Google vertaling: 
spacer

GMP Z

Een basis training over Good Manufacturing Practice in ziekenhuisapotheken
gmp

Doel Bewustwording van het belang van GMP-Z binnen de ziekenhuisapotheek.
Quote 'Wat ik zag was indrukwekkend'
K. Fries, ziekenhuisapotheker
Thema's Module 1: GMP-z grondbeginselen
 • Inleiding module 1
 • Verontreiniging
  • Inleiding verontreiniging
   • Mensen als bron
   • Inleiding
   • Bedrijfskleding
   • Persoonlijke hygiëne
   • Eten en drinken
   • Melden bij ziekte
  • Andere bronnen
   • Inleiding
   • Lucht
   • Apparatuur
   • Water
   • Verpakking
   • Kruis-contaminatie
 • Verwisseling
  • Inleiding verwisseling
  • Identiteit
  • Orde en netheid
  • Concentratie
  • Documentatie
 • Beschadiging
 • Controle
 • Toets
Module 2: GMP-z in detail
 • Werkruimten + toets
 • Bedrijfskleding + toets
 • Schoonmaken + toets
 • Clean Room / LAF-kast + toets
 • Magazijn + toets
 • Laboratorium + toets
 • Risicovolle stoffen + toets
Module 3: GMP-z praktijksituaties
 • 24 praktijksituaties in een farmaceutische omgeving
Module 4: GMP-z refresher
 • Waarom GMP + toets
 • Validatie + toets
 • Change Control + toets
 • Afwijkingen + toets
 • Onderhoud + toets
 • Schoonmaken + toets
 • Administratie + toets
 • Medische gassen + toets
Module 5: VTGM (Voor Toediening Gereed Maken parenteralia) + toets
Didaktiek In module 1 staat het beginsel: 'need to know' centraal. Voorts worden praktijksituaties getoond, die de cursist moet beoordelen. Hierdoor wordt de cursist zich bewust van GMP-z. Het gaat daarbij niet om het instampen van procedures. Evenmin wordt de cursist met de GMP-z regelgeving zelf geconfronteerd. De nadruk ligt op het kweken van een GMP-houding.
Module 2 toont de hoofdlijn van de SOP's over bedrijfskleding, schoonmaken, magazijnen, laboratoria en Clean rooms. De benadering is 'drill and practice'. De eigen SOP's kunnen hieraan worden gekoppeld.
Module 3 maakt de cursist GMP-alert. Praktijksituaties worden getoond en de cursist 'grijpt in' als het fout dreigt te gaan. Reageert de cursist te laat dan wordt de foute afloop getoond en krijgt de cursist aanvullende informatie.
Toets 1x in Module 1; 5x in Module 2; 23x Module 3.
Doelgroep Medewerkers op alle niveau's binnen een (ziekenhuis)apotheek die binnen de GMP-z discipline moeten werken.
Branche Apotheken.
Leerroute Ja, per doelgroep wordt een aparte leerroute vastgelegd waarin verschillende thema's kunnen worden behandeld.
Documen-tatie Ja, de geregistreerde cursistengegevens voldoen aan de eisen van de gezondheidsinspectie. Bovendien kunnen statistische analyses worden gemaakt van het gebruik en de effectiviteit van de cursus.
Ook een deelnemerscertificaat kan worden afgedrukt.
Editor Ja, met de editor kunnen teksten worden aangepast aan de eigen bedrijfsomstandigheden. Ook kunnen andere beelden worden ingevoegd.
Talen Nederlands.
Studietijd 4 tot 5 uur (advies: maximaal 1,5 uur per sessie).
GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
Play Stop

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl