Google vertaling: 
spacer

GMP Bulk - basis GMP training voor API( Active Pharmaceutical Ingredients) productie (oftewel Bulk) <watch demo>
gmp

Doel Het leren van GMP bij de productie van activa en tussenproducten volgens ICH Q7A.
Quote 'Iedereen is verplicht deze cursus binnen 6 maanden na binnenkomst te volgen.'
Susanne Le Claire, Novartis Pharma (Basel)
Thema's Het programma bestaat uit 3 modules:

Module 1: Introductie GMP
 • Wat betekenen GMP en Q7A?
 • Reiniging van ruimten en apparatuur
 • Zuiverheid van grondstoffen
 • Identificatie van de productie-componenten
 • Orde en netheid
 • Geconcentreerd werken
 • Onderhoud
 • Validatie
 • Documentatie
 • Controle
 • Procesvoering
 • Toets

Module 2: GMP achtergronden
 • Documentatie
 • Naleven van voorschriften
 • Monstername
 • Kwaliteitsaudits
 • Gekwalificeerde medewerkers
 • Toets
Module 3: Praktijkgevallen
 • Problemen tijdens de validatie
 • Fouten tijdens de reiniging
 • Verkeerde samenstelling

Didaktiek De modules lopen in moeilijkheidsgraad op.
In alle modules wordt 'juist' en 'onjuist' handelen aan de hand van praktijkvoorbeelden getoond.
In Module 1 wordt op luchtige wijze GMP uitgelegd, met het beginsel: "Need to know".
Module 2 bevat deels een herhaling van de leerstof van Module 1 en gaat daarna dieper in op bepaalde aspecten. De benadering is sterk op 'instructie' gericht.
Module 3 bevat drie gefilmde verslagen van GMP-incidenten die recentelijk hebben plaatsgevonden. Tussentijds moet de cursist steeds een oordeel geven over de gebeurtenissen en de genomen beslissingen.
Toets Ja. Module 1 en 2:elk een toets; Module 3 vormt zelf een toets.
Doelgroep Operators en QC (Quality Control) medewerkers in bedrijven die onder Q7A werken.
Branche Farmaceutische industrie, met name activa-producenten en producenten van tussenproducten en half-fabrikaten.
Leerroute Ja, per doelgroep wordt steeds één bepaalde module gevolgd.
Documen-tatie Ja, de geregistreerde cursistengegevens worden zeer gedetailleerd weergegeven. Talrijke statistieken over het gebruik en de scores kunnen worden opgevraagd. Ook is er een vraaganalyse. Een deelnemerscertificaat met bedrijfslogo kan worden afgedrukt.
Editor Ja, met de editor kunnen teksten worden aangepast en kan het programma volledig worden aangepast aan de bedrijfsspecifieke omstandigheden.
Talen Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans, Zweeds, Deens en Chinees (Mandarijns).
Studietijd 3 tot 4 uur (advies: elke module apart).
GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
Play Stop

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl