Google vertaling: 
spacer

Visie+
gmp

Doel Veiligheidsregels kennen die binnen de farmaceutische industrie gelden.
Quote 'Dit wordt de veiligheidsstandaard voor de hele sector.'
Per Staugaard, Biosafety expert.
Thema's
 • Risico's per type werk
 • Risico-inperking
 • Voorschriften per risico
 • Stress
 • RSI
 • Alarm
 • Brand
 • Blootstellingen aan gevaarlijke stoffen
 • Omgaan met fysieke klachten
 • Werkvergunningen
 • Besloten ruimtes
 • Werken op hoogte
 • Risico van beknellingen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Explosiegevaar
 • Melden van incidenten

Didaktiek Het vernieuwde programma Visie Plus als opvolger van het succesvolle Visie op Veilig blijft een interactief instructieprogramma dat vooral over 'veilig werken' in de farmaceutische industrie gaat.
Echter de praktijkgevallen uit 'Visie op veilig' staan niet meer centraal.
Nu komt de 'achtergrondinformatie' naar voren; hierin worden de voorschriften over veiligheid, gezondheid en milieu belicht. Bovendien wordt deze informatie uitgediept en worden er meer vragen aan de cursist gesteld.
Deze informatie wordt in een grote serie 'modules' ondergebracht.
Welke modules de medewerker te zien krijgt, hangt af van diens functie.
Elke functie is gekoppeld aan bepaalde risico's binnen het bedrijf: het risicoprofiel.
Afhankelijk van het risicoprofiel zou de medewerker bepaalde thema's moeten volgen. Die thema's worden behandeld aan de hand van een paar praktijkgevallen en een serie modules met toelichtingen en vragen. Aan het slot van de training volgt een kennistoets.
Toets Ja.
Aan elk beroepsrisicoprofiel is een toets verbonden.
Doelgroep
 • Kantoorpersoneel
 • Laboranten
 • Onderhoudsmedewerkers
 • Verpakkingsmedewerkers
 • Operators
 • Magazijnpersoneel

Branche Farmaceutische industrie.
Media Cd-rom
Video
Foto
Audio
Intranet
Leerroute Ja.
Per doelgroep wordt een aparte risicoprofiel vastgesteld.
Documentatie Ja.
De geregistreerde cursistengegevens worden zeer gedetailleerd weergegeven. Talrijke statistieken over het gebruik en de scores kunnen worden opgevraagd. Ook is er een vraaganalyse. Een deelnemerscertificaat met bedrijfslogo kan worden afgedrukt.
Editor Ja.
Met behulp van een editor kunnen teksten eenvoudig door het bedrijf worden aangepast aan de eigen omstandigheden.
Talen Nederlands.
Studietijd 1 tot 2 uur, afhankelijk van het gekozen profiel.
GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
Play Stop

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl