Google vertaling: 
spacer

Vils
gmp

Doel Instructie over de veiligheidsrichtlijnen die binnen energiecentrales gelden voor het werken bij laagspanningsinstallaties.
Quote 'Je ziet de praktijk op je computerscherm.'
Pierre Kuijpers, hoog- en laagspanningsdeskundige van Essent
Thema's
  • Grondbegrippen bij laagspanning
  • Meest voorkomende incidenten
  • Veiligheidsprocedures
  • Kalamiteiten
  • Veiligstellen van installaties
  • Spanningsmetingen
  • Overbruggingen
  • Rolverdeling
  • Werkvergunningen

Didaktiek Introductie: In de introductie geven de Arbeidsinspectie, een veiligheidskundige, een laagspanningsdeskundige en een installatiebeheerder hun visie op veilig werken in een laagspanningsinstallatie.

Kernboodschappen zijn: Veilig werken is voldoen aan (wettelijke) verplichtingen. Veilig werken is (eigen) verantwoordelijkheid dragen. Veilig werken is spanningsloos werken.

Cases: In de cases vormt een ongeval de aanleiding om de veiligheidsaspecten rond de uitgevoerde werkzaamheden eens goed onder de loep te nemen. Dit gebeurt aan de hand van een dossier. De cursist krijgt een video-reconstructie van de werkzaamheden te zien en moet achterhalen of er fouten zijn gemaakt. De cursist kan hiervoor de VILs raadplegen. De fouten worden ingevuld in het dossier, totdat de oorzaak van het ongeval duidelijk is.

Instructie: In de instructieblokken wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste veiligheidsrichtlijnen. Video en vragen wisselen elkaar af.
Toets Ja.
De toets bestaat uit meerkeuzevragen over de behandelde veiligheidsrichtlijnen. De score van de cursist wordt geregistreerd.
Doelgroep Iedereen die werkzaamheden of inspecties uit moet voeren binnen een niet veilige afstand van/aan laagspanningsinstallaties.
Branche Energie-sector.
Media Cd-rom
Video (60 minuten)
Foto
Audio
Leerroute Nee.
Documentatie Ja.
De geregistreerde cursistengegevens worden zeer gedetailleerd weergegeven. Talrijke statistieken over het gebruik en de scores kunnen worden opgevraagd. Ook is er een vraaganalyse. Een deelnemerscertificaat met het bedrijfslogo wordt afgedrukt.
Editor Ja.
Met behulp van een editor kunnen teksten eenvoudig worden aangepast.
Talen Nederlands.
Studietijd 3 tot 4 uur (afhankelijk van voorkennis).
GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
Play Stop

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl