Google vertaling: 
spacer

Lyondell
gmp

Doel Informeren over de specifieke veiligheidsprocedures bij Lyondell.
Quote 'Degelijk stuk informatie.'
Rob Groeneveld, veiligheidskundige.
Thema's
 • Near-miss
 • Behaviour Safety Program (BSP)
 • Check-dubbelcheck
 • Melden
 • EHBO
 • Aanvoer en afvoer materiaal
 • Afval scheiden
 • Kleedruimte
 • Procedures & werkinstructies
 • Werken onder warme omstandigheden
 • Werkvergunning
 • Taak Risico Analyse (TRA)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Verkeer
 • Alarm & verzamelen

Didaktiek In informele sfeer zijn medewerkers van Lyondell aan het woord over veilig werken. In hun eigen werkomgeving delen ze hun mening en ervaringen met je. De informatie geldt specifiek voor Lyondell.
Voor de kijker: herkenning en realistische situaties. Een stap verder dan de Deltalinqs/EBB video
Veel bedrijven zijn actief bezig om de veiligheid op de werkplek te waarborgen. Om hun medewerkers op de hoogte te brengen van de veiligheidsregels en het belang van deze regels, wordt veel gebruik gemaakt van de Deltalinqs video. Deze video bevat algemene, uniforme informatie. De Maintenance instructie video gaat een stap verder en verschaft meer specifieke informatie.
Toets Nee.
Doelgroep Iedereen die bij Lyondell werkzaamheden moet verrichten.
Branche Chemische industrie.
Media Cd-rom
Video
Audio
Leerroute Nee.
Documentatie Nee.
Editor Nee.
Talen Nederlands
Studietijd 15 minuten.
GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
Play Stop

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl