Google vertaling: 
spacer

Interactieve Video Veiligheid (IVV)
gmp

Doel Leren van de veiligheidsregels in de praktijk.
Quote 'Dit is pas leuk, net een computerspel.'
Karl Hoglitz, procesoperator, Exxon Raffinaderij in Ingolstadt (D)
Thema's
 • Toegangsprocedure
 • Aan- en afmelden
 • Veilig werkvergunningenstelsel
 • Melden van incidenten
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Alarmering
 • Brand blussen
 • Werken op hoogte
 • Werken in besloten ruimtes
 • Geen alcohol
 • Gebruik van gereedschap
 • Verkeersregels
 • Afvalverwerking
 • Signalering
 • Gelijktijdige werkzaamheden
 • H2S
 • Laswerkzaamheden

Didaktiek De cursist volgt actief het programma op een computerbeeldscherm of op een projectiescherm. Hij beantwoordt met de muis de door de computer gestelde vragen. Hij reageert op videofragmenten waarin een onveilige situatie wordt getoond. De wil om op het goede moment in te grijpen maakt de veiligheidstraining tot een spannende en leuke bezigheid.

Het basisprincipe voor veilig werken is het leren herkennen van onveilige situaties en het juist reageren hierop. Daarvoor moet men beschikken over:
 • basiskennis van veilig werken;
  IVV brengt deze kennis over en toetst die vervolgens.
 • een goed waarnemingsvermogen.
  Dit vermogen wordt door IVV bevorderd.

Toets Ja.
Doelgroep Iedereen die moet werken in een chemisch bedrijf.
Branche Chemische industrie.
Media Cd-rom
Video
Foto
Audio
Leerroute Ja.
Per doelgroep wordt een aparte leerroute vastgelegd waarin verschillende thema’s kunnen worden behandeld.
Documentatie Ja.
De geregistreerde cursistengegevens worden zeer gedetailleerd weergegeven. Talrijke statistieken over het gebruik en de scores kunnen worden opgevraagd. Ook is er een vraaganalyse. Een deelnemerscertificaat met bedrijfslogo kan worden afgedrukt.
Editor Ja.
Met behulp van de editor kunnen teksten online door aan de eigen bedrijfsomstandigheden worden aangepast. Ook kan eigen beeldmateriaal worden toegevoegd.
Talen Nederlands, Duits, Engels en Italiaans.
Studietijd 2 uur.
GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
Play Stop

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl