Google vertaling: 
spacer

Veiligheid Offshore
gmp

Doel Op de hoogte zijn van alle veiligheidsaspecten als men bij de NAM offshore gaat werken.
Quote 'Alsof ik naar de bioscoop ging.'
Donald van Mourik, opleidingsadviseur
Thema's
 • Voorwaarden voordat men offshore mag
 • Werkvergunningenstelsel
 • PBM's
 • Rondleiding op platform
 • Ontruimingsalarm
 • Sfeer aan boord
 • Risico's van boven elkaar werken
 • Toolbox-meeting
 • Vrije tijd aan boord
 • Man over boord
 • Nooit alleen aan dek

Didaktiek In een spectaculaire interactieve speelfilm met veel incidenten, spanning en intriges wordt een dramatisch beeld geschetst over het leven op een Noordzee-produktieplatform. De user interface is een bioscoop. Tijdens de vertoning in de zaal moet de cursist alert blijven en reageren op onveilige situaties. De film wordt regelmatig voor een pauze onderbroken.
In de 'foyer' krijgt hij gelegenheid op adem te komen en de veiligheidsaspecten nader te bestuderen. Voordat de cursist de bioscoop 'verlaat', moet hij nog even een test doen. Het resultaat komt in zijn veiligheidspaspoort.
Toets Ja.
Doelgroep Iedereen die moet werken op een platform van de NAM.
Branche Energiesector.
Media Cd-rom
Video ( 40 minuten)
Foto
Audio
Leerroute Nee.
Documentatie Ja.
De geregistreerde cursistengegevens worden zeer gedetailleerd weergegeven. Talrijke statistieken over het gebruik en de scores kunnen worden opgevraagd. Ook is er een vraaganalyse.
Editor Ja.
Met behulp van een editor kan het programma gemakkelijk up-to-date worden gehouden.
Talen Nederlands en Engels.
Studietijd 70 minuten.
GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
Play Stop

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl