Google vertaling: 
spacer

Oog & Oor
gmp

Doel Een grotere veiligheid bereiken door bewustwording van eigen communicatiegedrag.
Quote 'Je moet niet alleen goed kijken, maar ook goed luisteren.'
Jan-Roelof Bleeker, Hoofd veiligheidskundige.
Thema's
 • Werkoverleg
 • Helder uitleggen
 • Situaties visualiseren
 • Opletten dat iedereen het verhaal begrijpt
 • Steeds aandacht voor afwijkende situaties
 • Met elkaar blijven communiceren
 • Oog en oor goed gebruiken
 • Observatie Onveilig Gedrag (OOG)
 • Collega's op risico's wijzen
 • Pro-actief handelen

Didaktiek Tijdens de training bekijken de cursisten drie korte videofragmenten:
 • Werkoverlegsessie (toolboxmeeting)
 • Ongeval tijdens de werkzaamheden
 • Observeren van andermans werk
Na elk videofragment beantwoorden de cursisten een aantal meningsvragen, die op vragenkaartjes staan. De meningen worden onderling bediscussieërd.
Daarna toont de video de leerpunten. Hulpmiddel bij groepstraining (bijvoorbeeld werkoverleg); ook mogelijk als individuele training.
Toets Nee.
Doelgroep Leidinggevenden en uitvoerenden.
Branche Chemische industrie en energiesector.
Media Video
Audio
CD-ROM
Leerroute Nee.
Documentatie Nee.
Editor Nee.
Talen Nederlands
Studietijd 30 minuten.
GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
Play Stop

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl