Google vertaling: 
spacer

Veiligheid bij centrales
gmp

Doel Kennis van de belangrijkste veiligheidsvoorschriften.
Quote 'Ik heb veel respect voor jullie wijze van werken. Lange dagen, goede voorbereiding en uitwerken tot detailniveau. Klasse.'
Peter van der Burg, hoofdveiligheidskundige
Thema's De interactieve poortinstructie bestaat uit 2 modules:
  • Algemene veiligheid
  • Werkvergunning


Didaktiek In het onderdeel 'Algemene Veiligheid' worden de algemeen geldende veiligheidsregels behandeld. De nadruk ligt op het aspect veiligheidsbewustwording. De dagelijkse praktijk in een centrale wordt getoond via bewakingsmonitoren. De gebeurtenissen worden afgewisseld met bewustwordingsvragen. Voor elk fout beantwoorde vraag volgt aan het eind van het onderdeel 'Algemene Veiligheid' een extra (kennis)vraag. Om het onderdeel 'Werkvergunning' te volgen, moet eerst het onderdeel 'Algemene veiligheid' zijn afgerond. Ook bij dit onderdeel gaat het niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om veiligheidsbewustwording.
In een 3-D-animatie worden het doel van de werkvergunning en de functie van de betrokkenen (aanvrager, verstrekker, vrijgever en houder) uitgelegd.
Na de uitleg volgt een aantal vragen. Hiermee kan de cursist oefenen voor de toets.
In een reality case (videoreportage) nemen we een kijkje in de alledaagse praktijk tijdens het werken met een werkvergunning. Deze reportage wordt afgewisseld met bewustwordingsvragen.
Aan het eind van het onderdeel 'Werkvergunning' volgt een toets.
Toets Ja.
Doelgroep Iedereen die werkzaamheden bij de energiecentrales van Nuon Engery moet verrichten (verplicht).
Branche Energiesector.
Media Cd-rom
Video (35 minuten)
Animatie (6 minuten)
Foto
Audio
Drukwerk (instructiekaart)
Leerroute Ja.
Alleen 'module 1' of 'module 1 en 2'.
Documentatie Ja.
De geregistreerde cursistengegevens worden zeer gedetailleerd weergegeven. Talrijke statistieken over het gebruik en de scores kunnen worden opgevraagd. Ook is er een vraaganalyse. Een deelnemerscertificaat kan worden afgedrukt.
Editor Ja.
Met behulp van een editor kunnen teksten eenvoudig worden geactualiseerd.
Talen Nederlands, Duits, Engels en Frans.
Studietijd Module 'Algemene Veiligheid': 20 minuten
Module 'Werkvergunning': 50 minuten.
GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
Play Stop

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl