Google vertaling: 
spacer

Ammoniak
gmp

Doel De risico's van het werken in Ammoniak-installatie kennen.
Quote 'Een realistische benadering van de werkelijkheid.'
Jan-Roelof Bleeker, hoofdveiligheidskundige
Thema's
  • 'Brand en explosie': de cursist leert handelen in een noodsituatie.
  • 'Werkhouding': de cursist leert welke handelingen verricht moeten worden vóór, tijdens en na het betreden van het Ammoniakgebied. Tevens wordt duidelijk welke werkhouding van hem of haar verwacht wordt bij het werken met Ammoniak.
  • 'Persoonlijk ongeval': de cursist leert handelen in een noodsituatie, met name bij een persoonlijk ongeval.

Didaktiek De cursus bestaat uit drie praktijksituaties.
In elke praktijksituatie vindt er een incident met ammoniak plaats. Daarbij zijn meerdere personen betrokken. De cursist hoort de opmerkingen van die personen tijdens de afwikkeling van het incident. De cursist moet steeds aangeven welke persoon de juiste opmerking maakt.
Toets Ja.
Doelgroep Alle mensen, werkzaam in Ammoniakgebied (o.a.: operators, technici, contractors en onderhoudsmensen).
Branche Energie-sector, waar met ammoniak-koeling wordt gewerkt.
Media Cd-rom
Foto
Audio
Leerroute Nee.
Documentatie Ja, registratie van cursistengegevens zoals naam, score en vraaganalyse.
Deelnemerscertificaat wordt afgedrukt. Talrijke statistieken over het gebruik en de scores kunnen worden opgevraagd.
Editor Ja, met de editor kunnen teksten online worden aangepast aan de eigen omstandigheden.
Talen Nederlands.
Studietijd 30 minuten
GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
Play Stop

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl