Google vertaling: 
spacer

Baby screening
gmp

Doel Belang van hielprik duidelijk maken aan ouders.
De hielprik optimaal laten uitvoeren.
Quote 'De angst voor de hielprik is weg.'
Ouders van Danny
Thema's
  • Redenen van de hielprik (baby screening)
  • Ouders voorbereiden op hielprik
  • Procedure van de hielprik
  • Administratieve handelingen
  • Voorkomen van fouten, zoals verbranding, te weinig bloedmonster, verkeerde etikettering, besmetting
  • Gevolgen van verkeerd nemen van de hielprik (belasting baby en ouders, niet bruikbaar monster

Didaktiek Instructievideo
Deze video geeft instructie aan uitvoerenden over het hoe en waarom van de hielprik.
De video bestaat uit twee gedeeltes.
Het eerste gedeelte begint met een vader die aangifte van geboorte doet op het gemeentehuis. Daarna wordt getoond hoe de baby thuis zijn hielprik krijgt. Vervolgens wordt uitgelegd wat er met het bloed in het laboratorium gebeurt.
Het tweede gedeelte toont stap voor stap hoe de hielprik moet worden uitgevoerd; daarbij wordt de juiste tegenover de onjuiste methode geplaatst. Tevens zien we de gevolgen die onjuiste methoden hebben voor het laboratoriumonderzoek.

Voorlichtingsvideo
Deze video verschaft informatie aan (aanstaande) ouders over de baby screening.
De video begint met een trotse vader die aangifte van geboorte doet op het gemeentehuis. Dan krijgt baby Jordy thuis zijn hielprik. Het bloed wordt opgestuurd naar het laboratorium en onderzocht.
De betrokkenen van de hielprik geven toelichting op de gebeurtenissen.
Toets Nee.
Doelgroep Ouders. Uitvoerenden.
Branche Gezondheidssector (Entadministraties).
Leerroute Ja, voor ouders en voor uitvoerende.
Documen-tatie Nee.
Editor Nee.
Talen Nederlands.
Studietijd 23 minuten (instructievideo)
10 minuten (voorlichtingsvideo)
GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
Play Stop

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl