Google vertaling: 
spacer

SCORM Modules

 
MediaVision's interactieve GMP cursussen nu geschikt gemaakt voor SCORM.
De serie SCORM compliant trainingsmodules zijn speciaal ontwikkeld voor bedrijven die gebruik maken van een LMS!
De meest bekende GMP cursussen zijn nu beschikbaar als slimme online trainingmodules volgens de SCORM 1.2 en SCORM 2004 norm. Deze modules kunnen eenvoudig worden opgeroepen vanuit het e-learningsysteem van uw bedrijf, omdat bijna alle Learning Management Systemen deze SCORM-norm hanteren.Pre-tests: De didactisch ontwerpers van MediaVision hebben een aantal GMP voortoetsen (pre-tests) samengesteld. Ook deze toetsen zijn gemaakt volgens de SCORM-norm en kunnen onafhankelijk van de GMP modules worden ingezet.

Didactisch concept
Elke module bestaat uit een aantal videofragmenten, slimme interactieve vraagvormen, feedback en tenslotte een korte toets. En niet alleen theorie; praktijkgevallen maken de GMP-onderwerpen voor iedereen begrijpbaar en dragen bij tot verbeterde houding en kennis:

de slimme manier van GMP trainen.
Elke module heeft een studieduur van 10 tot 15 minuten. De inhoud is samengesteld door GMP-experts van verschillende bedrijven, waaronder Merck, Novartis Pharma, Roche, Bayer Healthcare, Solvay Pharmaceuticals en Johnson & Johnson. De interactieve structuur is door de didactisch ontwerpers van MediaVision samengesteld.


Gebruik
U kunt de modules gebruiken door middel van een licentie. U kiest de gewenste modules die vervolgens in het LMS van uw bedrijf worden geïnstalleerd. Met dit systeem betaalt u nooit teveel! De kosten worden berekend aan de hand van het effectieve gebruik van elke module. Het effectieve gebruik van elke module wordt eenvoudig door het eigen LMS bijgehouden.


Overzicht Modules
In het overzicht hieronder vindt u alle beschikbare SCORM modules. Daarnaast vindt u hier tevens informatie als: nummer van de module, naam van de module, onderwerpen, doelgroep, level (B=Basis, M=Middel, G=Gevorderd), aantal test vragen, duur in minuten en thema's. U kunt de modules bestellen per mail, fax, telefoon of via onze website
.
01
GMP
Introductie
Alle
werknemers
B
5
10
Wat is GMP?
Waarom er GMP?
Voor wie is GMP?
02
Contaminatie
(basis)
Alle
werknemers
B
5
10
Bronnen van verontreiniging
Eten, drinken & roken
Ziektes melden
Bedrijfskleding
Kruiscontaminatie
03
Schoonmaken
(basis)
Productie,
QC,
Onderhoud Schoonmaak
B
5
10
Schoonmaakregels
Hulpmiddelen
Schoonmaakmiddelen
Controle
04
Schoonmaken
(gevorderd)
Productie,
QC,
Onderhoud Schoonmaak
B
5
10
Desinfectie
Sterilisatie
Schoonmaken in Clean rooms
05
Werkhouding
Alle
werknemers
B
5
10
Verwisseling
Orde en netheid
Concentratie
Identificatie
06
Documentatie
(basis)
Alle
werknemers
B
5
10
Kritische documenten
Wijzigen van fouten
Wijziging van protocollen
Archivering
07
Documentatie
(gevorderd)
Productie,
QC,
Onderhoud
G
5
10
Omgaan met documenten
Batch documentatie
Afwijkingen documenteren
Documenten revisie
08
Beschadiging
All
employees
B
5
10
Gevolgen van schade
Zorgvuldig werken
Conditie van goederen
Melden van beschadiging
09
Controle
(basis)
Produktie,
QC,
Onderhoud
B
5
10
Check & double check
Volgen van procedures
In-proces-controls
Aantallenverantwoording
10
Controle
(gevorderd)
Productie,
QC,
Onderhoud
B
5
10
Melden van afwijkingen
Line clearance
Monitoring
11
Micro-
organismen
Productie,
QC,
Onderhoud
M
5
15
Wat zijn microorganismen
Groei en verspreiding
Type micro-organismen
Gevaren en voordelen
12
Bedrijfskleding
Productie,
QC,
Onderhoud
M
10
15
Introductie
Haarmuts
Bedrijfsoverall
Handschoenen
Bedrijfsschoenen
Bank procedures
13
Monstername
QC
G
5
15
Monstername
Monsteretikettering
Referentiemonster
Ingangscontrole
14
Validatie
Productie,
QC,
Onderhoud
G
5
10
Validatie
Validatie documentatie
Hervalidatie
15
Instructie
&
training
Productie,
QC,
Onderhoud
G
5
10
Gekwalificeerd personeel
Interne communicatie
Bijhouden kennis
Training documentatie
16
Magazijn
deel 1
Magazijn
G
5
10
Opslag goederen
Verzenden goederen
Teruggekomen goederen
17
Magazijn
deel 2
Magazijn
G
5
10
Ontvangen goederen
Quarantaine status
Etiketten
18
Clean Rooms
- Introductie
Productie,
QC,
Onderhoud
G
5
10
Classificatie
Laminar airflow
Gedragsregels
Vereiste kleding
19
Clean Rooms
- Gedrag
Productie,
QC,
Onderhoud
G
5
10
Gedragsregels
Vereiste kleding
20
Externe inspecties
Alle
werknemers
G
5
10
Communicatie
Voorbereiden inspecties
Gedrag tijdens inspecties
21
Interne inspecties
Productie,
QC,
Onderhoud
G
5
10
Communicatie
Voorbereiden inspecties
Gedrag tijdens inspecties
22
Onderhoud
Onderhoud
G
5
10
Onderhoud
Ontwerp & constructie
Kalibratie
Logboek
23
Cases: Volg procedures 1
- Algemeen
Alle
werknemers
G
5
10
Contaminatie
Bedrijfskleding
Volgen van procedures
24
Cases: Volg procedures 2 - Onderhoud
Onderhoud
G
5
10
Contaminatie
Verwisseling
Netjes werken
25
Cases: Volg procedures 3 - Schoonmaken
Schoonmaak
G
5
10
Goed schoonmaken
Volgen van procedures
Netjes werken
26
Cases: Volg procedures 4 - Verpakking
Productie
G
5
10
Contaminatie
Verwisseling
Melden van afwijkingen
27
Cases: Volg procedures 5 - Clean room
Productie
G
5
10
Gedragsregels
Netjes werken
Volgen van procedures
28
Cases: Volg procedures 6 - Monstername
Productie, QC
G
5
10
Monstername
Etiketten
Communicatie
29
Cases:
Onderzoek 1
- Gebroken flesjes
Productie, QC, Kantoor
G
5
10
Klachtenafhandeling
Gecertificeerde leveranciers
30
Cases:
Onderzoek 2 - Ontbrekende tablet
Productie
G
5
10
Verificatie vooraf
Documenteren van afwijkingen
31
Cases:
Onderzoek 3 - Overschreden
vervaldatum
Productie, QC
G
5
10
Archivering
Instructie van operators
32
Cases:
Onderzoek 4 - Afwijkende inhoud
Productie, QC
G
5
10
Documenten revisie
Batch documentatie
33
Cases:
Onderzoek 5 - Kleine metalen deeltjes
Productie, QC
G
5
10
Contaminatie
Melden van afwijkingen
34
Cases:
Onderzoek 6 -
Out-of-spec temperatuur
Productie, QC
G
5
10
Validatie
Kalibratie
Microbiële verontreiniging
35
Cases:
Onderzoek 7 - Toename van deeltjes
Productie, Onderhoud
G
5
10
Deeltjes monitoring
Onderhoud
36
Cases:
Onderzoek 8 - gecontamineerde media
Productie, QC
G
5
10
Microbiële controles
Hygiene procedures
Schoonmaken in aseptische ruimtes
37
Cases:
Onderzoek 9
- gecontamineerd WFI monster
Productie, QC
G
5
10
Desinfectie& sterilisatie
Ontwerp & constructie
Water monitoring
38
Cases:
Onderzoek 10 - Afwijkend analyse resultaat
Onderhoud
QC
G
5
10
Kalibratie & validatie
Communicatie
Logboek
39
Cases:
Onderzoek 11 -
Een waarschuwing
Productie, QC
G
5
10
Inspectie
Quality Assurance
40
Cases:
Onderzoek 12 - Gecontamineerde container
Productie, QC
G
5
10
Goederenontvangst
Etiketten
41
Cases:
Onderzoek 13 -
Een vreemde tablet
Productie, QC
G
5
10
Line clearance
Aantallenverantwoording
42
Cases:
Onderzoek 14 - Afwijkende pH
QC
G
5
10
Kruiscontaminatie
In-proces-controles
43
Cases: Bulk Productie 1
Productie, QC
G
5
15
Procedures volgens
Gedragsregels
44
Cases: Bulk Productie 2
Productie, QC
G
5
15
Monstername
Verwisseling
45
Cases: Bulk Productie 3
Productie, QC
G
5
15
Schoonmaken
Contaminatie
Ingangscontrole
46
GMP Vuistregels
Introductie
Productie, QC
G
3
10
Gedragsregels
47
Case: GMP Vuistregels 1
Productie, QC
G
3
15
Melden
48
Case: GMP Vuistregels 2
Productie, QC
G
3
15
Beschermen product
49
Case: GMP Vuistregels 3
Productie, QC
G
3
15
Gewijzigde controles
50
Case: GMP Vuistregels 4
Productie, QC
G
3
15
Controles
51
Case: GMP Vuistregels 5
Productie, QC
G
3
15
Invullen documenten
52
Case: GMP Vuistregels 6
Productie, QC
G
3
15
Concentratie
53
Case: GMP Vuistregels 7
Productie, QC
G
3
15
Communicatie
54
Case: GMP Vuistregels 8
Productie, QC
G
3
15
Tegenstrijdige belangen
55
Case: GMP Vuistregels 9
Productie, QC
G
3
15
Contaminatie
56
Case: GMP Vuistregels 10
Productie, QC
G
3
15
Etiketten verantwoording
57
Case: GMP Vuistregels 11
Productie, QC
G
3
15
Schoonmaken
58
Case: GMP Vuistregels 12
Productie, QC
G
3
15
Verkeerde samenstelling
59
Case: GMP Vuistregels 13
Productie, QC
G
3
15
Instructies
60
Case: GMP Vuistregels 14
Productie, QC
G
3
15
Afwijkingen
61
Case: GMP Vuistregels 15
Productie, QC
G
3
15
Schoonmaakcontroles
62
Case: GMP Vuistregels 16
Productie, QC
G
3
15
GMP bewustzijn
63
Case: GMP Vuistregels 17
Productie, QC
G
3
15
Morsen
64
Case: GMP Vuistregels 18
Productie, QC
G
3
15
Gescheiden werkplekken
65
Case: GMP Vuistregels 19
Productie, QC
G
3
15
Kleding
66
Case: GMP Vuistregels 20
Productie, QC
G
3
15
Ziekte
67
Pre-Test 1: GMP algemeen A
Productie
B
15
5
Diverse GMP thema's
68
Pre-Test 2: GMP algemeen B
Productie
B
15
5
Diverse GMP thema's
69
Pre-Test 3: GMP algemeen C
Productie
B
15
5
Diverse GMP thema's
70
Pre-Test 4: GMP
(basis)
Productie
B
15
5
Diverse GMP thema's
71
Pre-Test 5: Kleding
Productie
B
15
5
Kleding
72
Pre-Test 6: Schoonmaken
Productie
B
15
5
Schoonmaken
73
Pre-Test 7: Magazijn
Productie
B
15
5
Magazijn
74
Pre-Test 8: Laboratorium
QC
B
15
5
Laboratorium
75
Pre-Test 9:
Clean rooms
Productie
B
15
5
Clean rooms
76
Pre-Test 10: GMP gevorderd A
Productie
G
15
5
Diverse GMP thema's
77
Pre-Test 11: GMP gevorderd B
Productie
G
15
5
Diverse GMP thema's
78
Pre-Test 12: GMP gevorderd C
Productie
G
15
5
Diverse GMP thema's
79
Pre-Test 13: GMP Bulk A
Productie
B
15
5
Diverse GMP thema's
80
Pre-Test 14: GMP Bulk B
Productie
B
15
5
Diverse GMP thema's
81
Pre-Test 15: GMP Bulk C
Productie
B
15
5
Diverse GMP thema's
GMP-X online
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
GMP-Plus
 
 

MediaVision
Postbus 441
1250 AK Laren (NH)
Nederland
Tel: +31 (0)35 5312637
mediavision@mediavision.nl